"Marriage is our last, best chance to grow up."

Monday, May 4, 2009

Jose Eduard KATIKA Moja Moja

Ni jambo la msingi kukumbuka kwamba mlikuwa wawili sasa ni mmoja na si wawili tena sasa ni kufanya mambo kwa umoja

No comments: