"Marriage is our last, best chance to grow up."

Friday, November 13, 2009

Kucheza kimapenzi

Katika moja ya misingi ya kujenga mahusiano kati ya mke na mume ni pamoja na mke na mume kuwa na muda wa kucheza pamoja.
Kabla hatujafika mbali hivi ni lini wewe na mume wako au mke wako mmekuwa na muda wa kucheza pamoja?
Kama ni ndiyo basi ubarikiwe na kama hukumbuki ni lini bado hujachelewa ndiyo maana umekuja kusoma hapa ili nikukumbushe.
Kucheza pamoja kwa mume na mke husaidia kujenga urafiki na ndoa kwani ndani ya kucheza kuna interest na vicheko na pia kucheza pamoja maana yake unajali (caring).
Kujenga mahusiano ni pamoja na mke na mume kuwa marafiki na kuwa marafiki ni pamoja na kuwa na muda wa ku-enjoy pamoja kwa kucheza na matokeo yake ni kila mmoja kumuhitaji mwenzake mara kwa mara kwa kuwa kuna kitu mnacho in common.

Tuache kucheza michezo mingine tuangalie kucheza kimapenzi.
Je, ni mambo gani ya kuzingatia wakati wa kucheza mchezo wowote wa kimapenzi (sexual play)
Kwanza, lazima muwe ninyi wawili tu.
Pili, mnahakikisha kuna kuheshimiana katika kuchagua mchezo mnaotaka kucheza.
Tatu, mchezo wenu hauwezi kusababisha maumivu kimwili, hisia na kukwazana kiroho.
Nne, mnahakikisha mchezo wenu una msingi katika mahusiano yenu.
Na tano hakuna kuingiliana kimapenzi (no genital union)
(A Husband Shares Common Interests with the Woman of His Dreams by Playing Together)

No comments: