"Marriage is our last, best chance to grow up."

Sunday, November 15, 2009

Mmmmm.................

Mara nyingi tunaamini kile mtu anaongea sisi tunafahamu zaidi hata kabla hajamaliza na zaidi tunawakatisha kuendelea kuongea na kuwasaidia kumalizia kile walikuwa wanaongea.
Hatusubiri hadi wamalize kile wanaongea huku tukiwasilikiza ili waongee chote walitaka kuongea.

Sasa jawabu ni nini?
Wanasaikolojia wanasema kwamba jibu la hili tatizo ni pale tu watu tutakapoamua kusikiliza kwa kutumia sikio la tatu.
Hili sikio la tatu ni lile ambalo hutufanya kusikia maana ya yale maneno ambayo tunasikia, baada ya kuambiwa kila mtu mwingine anasema tunatakiwa kusikiliza na kusikiliza na kusikiliza na kusikiliza………..
Tunatakiwa kusikiliza hadi tunaelewa na kufahamu maana ya kile kinaongelewa.

Hii ni sanaa, hivyo unaweza kuwa na aina fulani ya signal kuonesha unaelewa kile anaongea.
Na signal nzuri kwenye ndoa ni uwezo wa kuitikia “Mmmmmmmm…. Na maana yake ni kwamba unavutiwa na kile anaongea na kwamba anatakiwa kukueleza zaidi au kuongea zaidi kwani upo tayari kusikiliza.

No comments: