"Marriage is our last, best chance to grow up."

Thursday, November 26, 2009

Ni Afadhali!

Ni afadhali kuishi pembeni mwa paa la nyumba kuliko kuishi nyumba moja na mke mgomvi.
(Mithali 21:9)


No comments: