"Marriage is our last, best chance to grow up."

Saturday, November 7, 2009

Usiwe bubu wa ishara

Kutoa Ishara
Kuonesha ishara (positive) wakati mke na mume wapo kitandani huweza kusaidia ufanisi na kila mmoja kujisikia vizuri hata hivyo lawama au kukosoana au upekuzi au kumlalamikia au kusutana na mwenzako kwa kile anakufanyia (criticism) kamwe havichangamani na kusisimuana kimapenzi.
Tunapokuwa tumesisimka tunakuwa wazi rahisi kukabiliwa (vulnerable) hivyo ni jambo la busara kuepuka na kutoa comments negative kuhusu mke wako au mume wako mnapokuwa kitandani.
Kama unahisi unahitaji kumrekebisha kile anafanya ni vizuri kutoa comments zako zikiwa positive kuliko zikiwa negative.
Badala ya kusema kwa sauti ya juu na hasira
“Wewe vipi mbona unanikandamiza kwa nguvu niache”
kwa nini usiseme kwa kumnong’oneza
“Mpenzi polepole nitajisikia vizuri zaidi na asante

Pia ni vizuri kufahamu kwamba mkiwa kitandani kuna lugha ya alama (Non verbal cues) ambapo mnaweza kuwasiliana vizuri bila kuongea kwa maneno.
Baada ya kila mmoja kufahamu hii lugha ya alama mnaweza kuwa na enjoyment zaidi katika faragha yenu.

Kama vile kila mmoja kuupeleka mkono wa mwenzake pale anaona kuna njaa ya kuguswa.
Pia unaweza kupeleka au elekeza mwili wako au kiungo chako sawa sawa na stimulation unayotaka.
Pia mnaweza kutoa signal ambayo inaonesha kile anafanya kinazaa matunda au hakuna kitu.
Pia ni muhimu kuwa wabunifu.


No comments: