"Marriage is our last, best chance to grow up."

Thursday, December 17, 2009

Ni ngumu sana!

Kwa wayahudi ni mwanaume tu aliruhusiwa kutoa talaka na si vinginevyo!Suala la talaka ni issue ngumu sana katika nyakati mbali mbali ambazo binadamu amekuwa chini ya uso wa dunia.
Suala la talaka lilikuwa gumu sana wakati wa Musa.
Likawa gumu sana kwa mafarisayo hata wakaamua kumuuliza Yesu ingawa wao swali lao lilijikita katika kumtega Yesu na si kuelewa issue nzima ya talaka.

Suala la talaka ni gumu zaidi leo hadi limepelekea hata watu waliopo kanisani (Christians) kujikuta wamejigawa katika makundi mawili wale wanaokubali na (liberal Christian) wale wanaokataa (conservative Christian) na kila kundi (school) lina maandiko ambayo linasimamia kutoka katika Biblia.

Issue inakuwa ngumu zaidi kwa kuwa hata tafsiri (translation nyingi mpya za Biblia sasa nimebadilisha baadhi ya maneno ya msingi hata yale yanayohusiana talaka.
Kwa mfano Mathayo 19:9

Kiswahili Biblia inasema:
Mimi nawaambia, ye yote amwachaye mkewe isipokuwa kwa sababu ya uasherati naye akaoa mke mwingine, anazini.” Naye amwoaye yule mwanamke aliyeachwa pia anazini.”

Matthew 19:9 (King James Version)
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.

Matthew 19:9 (New International Version)
I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman commits adultery."

Matthew 19:9 (Contemporary English Version)
I say that if your wife has not committed some terrible sexual sin, [a] you must not divorce her to marry someone else. If you do, you are unfaithful

Matthew 19:9 (Worldwide English (New Testament))
But I tell you this. No man may send his wife away unless she has committed adultery. If he does, and if he marries another woman, he commits adultery. And if a man marries a woman who has been sent away by her husband, he commits adultery.'

Kutokana na translations za hapo ikitokea kila mmoja akawa na Biblia yake likija suala la talaka (divorce) hawa watu 5 hawatakubaliana kwani Kiswahili tunajua Uasherati(fornication) ni tofauti na uzinzi (adultery) na hata siku moja huwezi kuita zinaa (sexual immorarity au marital unfaithful) au uzinzi (adultery) ni uasherati bali uasherati ni aina ya zinaa.
Uasherati ni kwa wale ambao hawajaoana na uzinzi ni kwa wale ambao wameoana.


Kutofahamu maana au tofauti na uasherati na uzinzi husababisha kutoelewa nini Yesu aliongea katika Mathayo 19: 1-10.

Hata hivyo suala la talaka linaweza kupewa majibu kibiblia na Biblia ipo wazi na inaeleweka kabisa na Yesu mwenyewe alieleweka kabisa kwamba ukishaolewa hakuna kitu kinaitwa talaka isipokuwa kifo.

No comments: